Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


2017-04-24 15:28

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 

Alokacja konkursu, wynosząca  prawie 104 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 52 projektów.

Wybrane projekty skierowane są do osób powyżej 30. roku życia bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, należących do jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, wesprą w zakresie:
⇒ indywidualizacji wsparcia w zakresie określenia ścieżki zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, a także kompleksowego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami lub poradnictwie zawodowym,
⇒ staży i praktyky zawodowych,
⇒ subsydiowania zatrudnienia,
⇒ refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
⇒ szkoleń i kursów zawodowych.

Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinasowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów dotycząca konkursu znajdują się poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś