Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-05-21 12:20

Przedstawiamy wyniki konkursu w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP-24-008/17 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spośród 56 wniosków złożonych w ramach konkursu:

  • 27 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, w tym:
    - 2 wnioski dla dużych przedsiębiorstw i 5 wniosków dla MŚP w ramach typu projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,
    - 2 wnioski dla dużych przedsiębiorstw i 18 wniosków dla MŚP w ramach typu projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
  • 29 wniosków zostało ocenionych negatywnie, w tym:
    - 1 wniosek dla dużych przedsiębiorstw i 1 wniosek dla MŚP w ramach typu projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,
    - 1 wniosek dla dużych przedsiębiorstw i 26 wniosków dla MŚP w ramach typu projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 37 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów, znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś