Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT PŁD po procedurze odwoławczej


2017-06-22 15:30

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16, dla 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego.

Udzielono dofinansowania na kwotę ponad 1,1 mln zł wnioskowi WND-RPSL.07.03.02-24-073E/16,  „Twoja firma - Twój sukces!” złożonemu przez Miasto Bielsko-Biała.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Bielska-Białej i realizowany będzie w Bielsku-Białej od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego oraz przeprowadzenie szkolenia i doradztwa przed i po założeniu własnej firmy. Wskaźnik produktu: 20 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. Wskaźnik rezultatu: 20 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSLRPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregionu Południowego - po procedurze odwoławczej - autokontroli zgodnie z art. 56 ust 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej znajduje się poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś