Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych


2017-03-20 14:24

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą:

  • 18 968 200,89 zł [1] dla konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16, udzielono dofinansowania 6 projektom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania 4 710 211,97 zł.
  • 563 761,63 zł dla konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, udzielono dofinansowania 1 projektowi, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, o wartości dofinansowania 382 523,00 zł.
    Celem wybranego projektu Moja firma - mój sukces, złożonego przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,  jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 5 osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach m.in. z terenów rewitalizowanych. Bedzie to następować poprzez udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe.
    Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2017r. do 30.09.2018r. na obszarze powiatu wodzisławskiego.

[1] Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 4 396 078,82 Euro w przeliczeniu na zł według kursu z dnia 27.02.2017 r. wynoszącym 1 Euro= 4,3148 zł

Listy projektów oraz imienne listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniach naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś