Przejdź do treści głównej

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 - szkolenie 08.09.2020 r.


Pytanie 1. Czy datą zawarcia umowy jest data wpływu umowy do Zamawiającego (umowy podpisanej już przez 2 strony)?

Odpowiedź.

Datą zawarcia umowy wskazane jest w jej treści. Zgodnie z przepisami art. 70 Kodeksu cywilnego w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 2. Czy można zastrzec w Zapytaniu, że oferty mogą wpływać tylko i wyłącznie przez Bazę?

Odpowiedź.

W ocenia autora odpowiedzi taki zapis nie byłby skuteczny, bowiem nie występowałyby podstawy odrzucenia oferty, która wpłynęła np. za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej. Dodatkowo mógłby być potraktowany jako nieuzasadnione utrudnianie dostępu do zamówienia. Sama instrukcja użytkowania BK2021 wskazuje na możliwość dodawania danych ofert złożonych poza Bazą Konkurencyjności.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 3. Co w przypadku gdy nie zmieniono przedmiotu zamówienia, ponowiono procedurę (ogłoszenie na bazie), a w ramach negocjacji wykonawca nie chce podpisać umowy - jak realizować takie zamówienie?

Odpowiedź.

Zamawiający może po zamknięciu negocjacji z jednym wykonawcą podjąć próbę negocjacji z kolejnym lub ponowić ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś