Przejdź do treści głównej

Równość szans i niedyskryminacja - publikacje


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-06-14 14:28

Ministerstwo Rozwoju przygotowało dwie publikacje dotyczące zasad horyzontalnych funduszy europejskich – równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020
Poradnik Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020 przybliża ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych. Podręcznik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze.


Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Publikacja Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zawiera wskazówki dla beneficjentów i instytucji wdrażających EFSI dotyczące realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury, zasobów cyfrowych) pod kątem zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W poradniku zawarte są podstawowe informacje dotyczące dostępności różnych typów wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (układu ruchu, wzroku, słuchu, psychiczna, intelektualna, inne rodzaje niepełnosprawności) oraz przykłady równościowych działań, w tym w kontekście oceny i wyboru projektów dla każdego Celu Tematycznego. Poradnik jest skoncentrowany w szczególności na przekazywaniu wiedzy nt. praktycznych aspektów związanych z cyklem życia projektu (przygotowanie wniosku o dofinansowanie, rekrutacja uczestników do projektu, zaplanowanie produktów projektu zgodnych z zasadą uniwersalnego projektowania, kwalifikowalność wydatków związanych z racjonalnymi usprawnieniami).
Dokument dostępny jest także w wersji kontrastowej i migowej pod adresem http://www.power.gov.pl/dostepnosc.

Zapraszamy do lektury!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś