Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie


2021-07-09 13:59

30 czerwca 2021 r. zaktualizowaliśmy „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie”.

Przyczyna aktualizacji

Aktualizacja strategii jest efektem obowiązków nałożonych na województwo przez Komisję Europejską, a jej założenia są kluczowe dla wydatkowania środków w ramach I celu polityki spójności UE na lata 2021-2027 – Bardziej Inteligentna Europa.

Strategia wytycza cele i obszary interwencji, które Województwo Śląskie będzie realizować, aby zapewnić właściwe warunki dla inicjowania i wdrażania innowacji w regionie. Ponadto dokument odnosi się do wszystkich inteligentnych i regionalnych specjalizacji w obszarze zarządzania i wdrażania ekosystemem innowacji województwa śląskiego.

Inteligentne Śląskie

Celem głównym strategii jest innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza zapewniająca przewagę konkurencyjną regionu na arenie międzynarodowej. Strategia wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi województwo śląskie stanie w najbliższych latach:

  • związanymi z procesami globalnymi,
  • negatywnymi skutkami zastoju,
  • kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa
  • oraz zmianami klimatu.

Strategia Innowacji skupia się na mobilizacji tych środowisk, które dzięki innowacjom mogą zainicjować nowe procesy gospodarcze, wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej i zapewnić nowe miejsca pracy.

Dokument końcowy

Projekt strategii został przyjęty przez Zarząd Województwa w marcu br., a następnie skierowany na konsultacje społeczne. Podczas konsultacji uzyskał pozytywne rekomendacje i opinie:

  • przedmiotowych Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • Śląskiej Rady Innowacji,
  • Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach RDOŚ,
  • Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  • Komitetu Sterującego RIS.

Ostateczną wersję dokumentu – przyjętą 30 czerwca br. – można znaleźć w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś