Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

2021-02-12

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze unijne projekty. Projekty można zgłaszać do 9 maja br.

RegioStars Awards 2021

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze unijne projekty. Właśnie rozpoczął się nabór do konkursu na najlepsze projekty finansowane ze środków unijnych.

Czym jest RegioStars?

RegioStars jest dorocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską w celu wyróżnienia najbardziej innowacyjnych projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Organizatorzy poszukują regionalnych dobrych praktyk, które mogłyby stanowić inspirację oraz wzór do naśladowania dla projektodawców z pozostałych regionów Europy.

Kategorie konkursowe

W tegorocznej edycji konkursu możesz zgłosić swój projekt w jednej z 5 kategorii:

  1. Inteligentna Europa
    zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
    (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)
  2. Zielona Europa
    ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich
    (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)
  3. Sprawiedliwa Europa
    wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji
    (FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination)
  4. Zurbanizowana Europa
    promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych
    (URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas)
  5. Temat roku
    zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski Rok Kolei 2021
    (TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021).

Jak wziąć udział?

Projekty można zgłaszać do 9 maja br. online wyłącznie poprzez stronę RegioStars.

Najważniejsze zasady pozostały bez zmian:

  • aplikacja musi zawierać pisemną zgodę Instytucji Zarządzającej w formie wypełnionego formularza lub e-maila (należy dołączyć do zgłoszenia wiadomość zapisaną w pdf) z równoważną informacją;
  • z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r.
  • wszelkie informacje na temat kategorii i kryteriów znajdziesz w Podręczniku dla uczestników.
  • szczegółowe informacje na temat REGIOSTARS 2021 znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Gdy zwyciężysz!

Komisja Europejska zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br.
Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.

a na koniec...
Uroczysta ceremonia REGIOSTARS w Chorwacji w grudniu br., podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności.

Trzymamy kciuki!

Zachęcamy do udziału w konkursie obecnych i byłych beneficjentów, których projekty pokazują nowe podejście do rozwoju regionalnego i dotyczą wskazanych obszarów.


Regiostars 2021
Regiostars 2021
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś