Przejdź do treści głównej

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


od 2017-11-22 [09:00] do 2017-11-22 [15:00]
Data publikacji: 2017-11-14 09:53

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 22 listopada 2017 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy (case study) i uwzględnia następującą tematykę:

  • Wprowadzenie do tematyki równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Równość szans kobiet i mężczyzn jako polityka horyzontalna, przepisy oraz dokumenty krajowe
    i unijne regulujące kwestie równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Standard minimum i realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poszczególnych etapach projektu – informacje dla przygotowujących projekty: analiza problemowa, definiowanie celów równościowych i grup docelowych, planowanie działań, definiowanie wskaźników i planowanie rezultatów, zarządzanie projektem;
  • Przykłady realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie w odniesieniu do Osi priorytetowych w RPO WSL 2014-2020.

Prowadzący

Michał Pawlęga - Konsultant i trener; pedagog dorosłych. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 roku zajmuje się doradztwem na rzecz instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania projektami, równości szans oraz zarządzania różnorodnością. Jest członkiem sieci trenerek i trenerów Gender Mainstreaming w Polsce oraz trenerem zarządzania różnorodnością. W latach 2004 – 2005 był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich oraz członka Kujawsko – Pomorskiego i Mazowieckiego Komitetu Monitorującego ZPORR. Aktualnie pełni funkcję asesora oceny wniosków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenia Amnesty International oraz Centrum Edukacji Globalnej, pełni także funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja trwa od 14.11.2017 r. (godzina 12:00) do 17.11.2017 r. (godzina 18:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Przez co prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.

Kontakt:

Anna Beta, tel. 0 32 77 99 186,mail:  szkoleniarpo@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś