Przejdź do treści głównej

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020


od 2017-10-16 [09:00] do 2017-10-16 [15:00]
Data publikacji: 2017-10-04 13:38

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 16 października 2017 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy (case study) i uwzględnia następującą tematykę:

  • Wprowadzenie do tematyki równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Równość szans kobiet i mężczyzn jako polityka horyzontalna, przepisy oraz dokumenty krajowe
    i unijne regulujące kwestie równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Standard minimum i realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poszczególnych etapach projektu – informacje dla przygotowujących projekty: analiza problemowa, definiowanie celów równościowych i grup docelowych, planowanie działań, definiowanie wskaźników i planowanie rezultatów, zarządzanie projektem;
  • Przykłady realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie w odniesieniu do Osi priorytetowych w RPO WSL 2014-2020.

Prowadzący

Michał Pawlęga -

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja trwa od 05.10.2017 r. (godzina 13:00) do 10.10.2017 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Przez co prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.

Kontakt:

Anna Beta, tel. 0 32 77 99 186,mail:  szkoleniarpo@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś