Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - szkolenie 13.10.2020 r.


Pytanie 1. Czy z uwagi na pandemię można wykluczyć osobiste składanie formularzy rekrutacyjnych z procesu rekrutacji uczestników projektu oraz zorganizować rozmowy rekrutacyjne w trybie online?

Odpowiedź.

Zaleca się wystąpienie do opiekuna z prośbą o zgodę na zmianę opisu sposobu rekrutacji we wniosku o dofinansowanie.
W wystąpieniu sugerujemy zamieścić:
- Dokładny opis proponowanego przeprowadzenia rekrutacji.
- Powołanie się na siłę wyższą tj. wdrażanie projektu w okresie pandemii COVID-19 oraz dbałość o bezpieczeństwo personelu i osób biorących udział w rekrutacji.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską

Pytanie 2. Czy w przypadku gdy dany wydatek nie zaplanowano w wydatkach bezpośrednich, a ich realizacja jest niezbędna, czy można wydatkować takie wydatki z kosztów pośrednich?

Odpowiedź.

Koszty pośrednie są traktowane jako wydatki poniesione. Nie podlegają one kontroli. Naliczane są od wydatków faktycznie poniesionych.

W przypadku powstania oszczędności w tej części budżetu należy je wydać na ten sam cel, który jest wskazany we wniosku o dofinansowanie. Ustawa o finansach publicznych wskazuje, że środku publiczne są wydatkowane na ściśle określone cele.

Opracowane przez panią Małgorzatę Rulińską


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś