Przejdź do treści głównej

Realizacja badania ewaluacyjnego


2020-01-31 14:30

Zleciliśmy Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" z siedzibą w Poznaniu wykonanie badania:

„Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020”.

Wykonawca oceni przyjęte rozwiązania wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, w celu dostosowania wsparcia dla przedsiębiorstw do potrzeb tego sektora, a także do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Realizacja badania potrwa od grudnia 2019 r. do maja 2020 r.

Realizując badanie przedstawiciele firmy „Re-Source” mogą zgłosić się z prośbą o udział w wywiadzie lub wypełnienie ankiety do:

  • przedsiębiorców korzystających ze wsparcia z RPO WSL 2014-2020;
  • wnioskodawców i beneficjentów RPO WSL 2014-2020;
  • podmiotów działających na rzecz sektora przedsiębiorstw i ekspertów zajmujących się problematyką MMSP;
  • instytucji świadczących usługi w ramach projektów finansowanych z RPO WSL 2014-2020.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

do wykonawcy badania:

do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego):

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś