Przejdź do treści głównej

Realizacja badania ewaluacyjnego


2019-02-15 14:45

Zleciliśmy konsorcjum firm: „EU-Consult” Sp. z o.o. oraz „Kreatus” Sp. z o.o. wykonanie badania:

„Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

W ramach badania wykonawca sprawdzi:

  • czy udział w programie wpłynął na poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektów?
  • jaka jest liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dzięki wsparciu z programu?
  • jaka jest liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS?
  • jaka jest liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny w województwie?

Realizując badanie ankieterzy z firm EU-Consult” Sp. z o.o. oraz „Kreatus” Sp. z o.o., mogą zgłaszać się do beneficjentów i uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 oraz gmin województwa z prośbą o wywiad telefoniczny lub wypełnienie ankiety.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

do wykonawcy badania: • Krzysztof Gutta, tel. 608 349 379 lub (058) 719 19 00, info@eu-consult.pl,

do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Wydział Rozwoju Regionalnego):

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś