Przejdź do treści głównej

Realizacja badania ewaluacyjnego


2021-09-24 06:59

Rozpoczęliśmy kolejne badanie „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”.

Cel badania

Ocenimy dotychczasowe efekty wsparcia oraz możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Jednym z elementów badania jest zaprojektowanie wsparcia w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.

Wykonawca

Zleciliśmy wykonanie badania firmie Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp.J.

Realizacja

Realizując badanie przedstawiciele firmy Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp.J. lub współpracującej z nią firmy Smartpanels.pl Sp. z o.o mogą zgłosić się z prośbą o udział w wywiadzie w formie zdalnej albo wypełnienie ankiety do:

  • beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej IV,
  • ekspertów z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Termin

Zakończenia badania zaplanowaliśmy na grudzień 2021r.

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś