Przejdź do treści głównej

Działanie 6.1 – Drogi wojewódzkie (RPSL.06.01.00-IZ.01-24-015/15)


Pytanie 1. Niebieska księga w zakresie infrastruktury drogowej odwołuje się do Przewodnika Analizy kosztów i korzyści, który nie został jeszcze wydany przez GDDKiA. Z jakich dokumentów mogą korzystać wnioskodawcy przygotowując analizy kosztów i korzyści? W związku z brakiem wydania zapowiadanego w Niebieskiej Księdze – infrastruktura drogowa Przewodnika do Analizy Kosztów i Korzyści, za którego opracowanie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do momentu jego opublikowania, uzupełniająco należy wykorzystywać dane zawarte w Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich z lutego 2008 r (w zakresie danych nieujętych wprost w Niebieskiej księdze).
Pomocne w przygotowaniu analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów drogowych mogą być również informacje zawarte w prezentacji przygotowanej przez pracowników Jaspers pn. Niebieska Księga Infrastruktura drogowa Nowe wydanie 2015. Zalecenia dotyczące przygotowania projektów drogowych w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.
1.
Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich.
2. Prezentacja pn. Niebieska Księga Infrastruktura drogowa Nowe wydanie 2015. Zalecenia dotyczące przygotowania projektów drogowych w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

Pomocne materiały:

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich

Niebieska Księga Infrastruktura drogowa Nowe wydanie 2015

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś