Przejdź do treści głównej

Publikacja dotycząca zatrudniania i angażowania personelu w projektach edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego


2020-09-07 07:01

Przedstawiamy materiał informacyjny otrzymany 1 września br. dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Materiał uwzględnia zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (względem wersji Wytycznych z 19 lipca 2017r.).

Dokument został zamieszczony w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Zachęcamy do lektury!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś