Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przypominamy o trwających do 30 czerwca konkursach


2020-06-18 08:15

Przypominamy o trwających do 30 czerwca do godz. 12:00:00- konkursach na dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej (poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia) a także kształcenia w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne).

Projekty aktywizacji zawodowej – konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20

Wnioskodawcy powinni pamiętać m.in., że:

• uczestnikami projektu mogą być również (maksymalnie w 40%) osoby pracujące znajdujące się we względnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
• uczestnicy projektu mogą pochodzić z obszaru jednego, wybranego przez wnioskodawcę, tzw. subregionu województwa śląskiego,
• wnioskodawca lub partner musi mieć minimum roczne doświadczenie w realizacji na terenie województwa śląskiego działań z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy lub organizacji szkoleń lub organizacji staży/prac interwencyjnych.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Projekty kształcenia w zakresie języków obcych oraz ICT – konkurs nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20

Wnioskodawcy powinni pamiętać m.in., że:

• wnioskodawca musi mieć siedzibę w województwie śląskim,
• uczestnikami projektu mogą być dorosłe osoby pracujące,
• minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 zł,
• uczestnicy projektu muszą mieć możliwość skorzystania ze szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz z zakresu ICT,
• uczestnicy projektu mogą pochodzić z obszaru jednego, wybranego przez wnioskodawcę, tzw. subregionu województwa śląskiego,
• wnioskodawca lub partner musi mieć minimum roczne doświadczenie w realizacji na terenie województwa śląskiego działań z zakresu organizacji szkoleń językowych i komputerowych lub organizacji egzaminów kwalifikacyjnych/kompetencyjnych w tych tematach.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś