Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przypominamy o trwających konkursach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach


2019-08-29 13:45

Przypominamy o trwających konkursach na dofinansowanie:

 • projektów dot. aktywizacji zawodowej (7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI),
 • projektów operatorskich Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa).

I. Projekty aktywizacji zawodowej – konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19

Wnioskodawcy powinni pamiętać, że:

 • grupa docelowa w co najmniej 60% musi składać się z osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;
 • wsparcie w projekcie ma być dopasowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz do potrzeb rynku pracy (obowiązkowy indywidualny plan działania);
 • budżet projektu musi odzwierciedlać obowiązki beneficjenta wobec uczestników (określone w umowie uczestnictwa), np. pozycja dotycząca stypendium oraz pozycja dotycząca składek od tego stypendium;
 • bezpośrednie wsparcie projektowe musi być realizowane na tzw. obszarze strategicznej interwencji (określonym w załączniku nr 18 do regulaminu);
 • biuro projektu musi znajdować się na ww. obszarze;
 • efektywność zatrudnienia nie dotyczy umów cywilnoprawnych;
 • wnioskodawca i ewentualni partnerzy muszą dysponować tzw. administracyjną i operacyjną zdolnością do realizacji projektu;
 • wnioskodawca musi posiadać siedzibę (lub oddział z odrębnym NIP) na tzw. obszarze strategicznej interwencji.

II. Projekty operatorskie PSF – konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-072/19

Wnioskodawcy powinni pamiętać, że:

 • projekt musi być zgodny z dokumentem pn. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim;
 • minimalna wartość projektu wynosi 9 603 388,23 zł, natomiast maksymalna – 10 003 529,41 zł;
 • wnioskodawca musi posiadać siedzibę w województwie śląskim;
 • projekt musi być realizowany na terenie całego województwa śląskiego poprzez co najmniej 1 punkt obsługi przedsiębiorcy w każdym z czterech subregionów województwa śląskiego;
 • jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy i projekt nie trwa dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.;
 • projekt zakłada wyłącznie rozliczenie usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych;
 • wnioskodawca i ewentualni partnerzy muszą dysponować tzw. administracyjną i operacyjną zdolnością do realizacji projektu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących tych konkursów. Formularze zgłoszeniowe są dostępne poniżej:

spotkanie 10 września 2019 – konkurs na projekty aktywizacji zawodowej

spotkanie 12 września 2019 – konkurs na projekty operatorskie PSF

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś