Przejdź do treści głównej

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 7)


2018-04-03 10:01

27 marca 2018 roku  przyjęliśmy nową wersję Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 7).

Dokument zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów EFRR.

Dokument prezentuje zmiany m.in. w zakresie:

  • zasad dotyczących promocji, wprowadzonych na poziomie krajowym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
  • zapisu określającego zasady dotyczące zwiększenia dofinansowania w projekcie,
  • sposobu dokumentowania postępowań dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł,
  • wprowadzenia Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

Przewodnik dla beneficjentów nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL), a także projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII. Pomoc Techniczna.

Przewodnik znajduje się w zakładce "Zapoznaj się z prawem i dokumentami", a szczegółowy wykaz zmian można znaleźć w dokumencie poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś