Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 (Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny)


2016-10-07 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy
W związku z wystąpieniem problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje dodatkową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Poniżej znajdą Państwo Listę wniosków przekazanych do oceny formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś