Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach


od 2019-10-25 [08:00] do 2019-10-25 [14:00]
Data publikacji: 2019-10-02 09:49

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na szkolenie 25 października do Rybnika.

Organizator:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 25 października 2019 r. (piątek)
Godz. szkolenia: 8:00-14:00
Rejestracja: 7:30-8:00
Miejsce: Rybnik, Rudzka 13 C, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Aula

Tematyka szkolenia:

 • Zasady prowadzenia księgowości projektu;
 • Zakładowy plan kont;
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych;
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • Personel projektu;
 • Rozliczanie delegacji personelu projektu;
 • Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych;
 • Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych;
 • Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT;
 • Oświadczenia o częściowym kwalifikowaniu podatku VAT;
 • Eliminacja podejrzenia/ ryzyka podwojnego finansowania wydatków;
 • Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów, instrukcji wypełniania wniosków o płatność;
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność;
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o płatność końcową.

Prowadzący

Gabriela Suski- Borek– doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.

Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 02.10.2019 (godz. 11.00) do 23.10.2019 r. (godzina 12:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
 Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

» »WAŻNE« «
!
 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie, celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Paweł Tułodziecki p.tulodziecki@subregion.pl, tel. +48 32 42 22 446Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś