Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-18 [09:00] do 2017-09-18 [15:00]
Data publikacji: 2017-09-04 08:31

Zapraszamy na szkolenie 18 września 2017 r. do Katowic.


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:

Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 18 września 2017 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Kolejne szkolenia z tego tematu odbędą się 17 października oraz 8 listopada 2017 r.

Tematyka szkolenia:

• Konstruowanie budżetu projektu.
• Księgowe zasady rozliczania środków (metody ewidencji przychodów z dofinansowania, moment zakwalifikowania dofinansowania do przychodów).
• Kwalifikowalność wydatków (uznanie wydatku za poniesiony, dokumentowanie wydatków, opisy dokumentów księgowych, kary umowne).
• Księgowanie wydatków w projekcie, ewidencja środków trwałych (amortyzacja), rozliczanie wynagrodzeń pracowników, koszty pośrednie, wydatki strukturalne.
• Rozliczenie projektu z partnerem/partnerami.
• Cross-financing.
• Zmiana VAT w 2017 r., VAT i jego kwalifikowalność.
• Postępowanie w przypadku zmian w umowie o dofinansowanie (aneks, itp.).
• Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej u przedsiębiorców prowadzących tzw. pełną księgowość, tzw. uproszczoną księgowość oraz w jednostkach sfery finansów publicznych.
• Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości.
• Regulacje wewnętrzne jednostki w zakresie rachunkowości, w tym między innymi: polityka rachunkowości, obieg i kontrola dokumentów, inne dokumenty wewnętrzne.
• Wymogi unijne dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.
• Zasady tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i odrębnego kodu księgowego.
• Kwestie związane z kontrolą wyodrębnionej ewidencji księgowej.
• Archiwizacja danych projektowych.
• Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
• Najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej.

Prowadzący
Agnieszka Bieńkowska - doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT. Kieruje projektami z zakresu restrukturyzacji i planowania podatkowego oraz opracowywania i wdrażania procedur podatkowych, reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, w tym w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży motoryzacyjnej oraz firm z szeroko rozumianego sektora dóbr konsumpcyjnych. Do grona jej klientów należą zarówno koncerny międzynarodowe, jak i duże i średnie polskie przedsiębiorstwa. Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 r. w departamencie podatkowym EY, ostatnio zajmowała stanowisko partnera w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 05.09.2017 r. (godzina 09:00) do 08.09.2017 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Przez co prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.

Kontakt:

Anna Beta abeta@slaskie.pl oraz szkoleniarpo@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś