Przejdź do treści głównej

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.1


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-05-11 15:12

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 zatwierdził „Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów” i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji (82 581 303,12 zł) umożliwiła wybór do dofinansowania 38 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 172 653,14 zł, przy zachowaniu ich kolejności na liście ocenionych projektów. Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ww. Uchwałą Zarządu znajduje się w załączniku.

Jednocześnie, w celu przyśpieszenia wdrażania Programu w zakresie kontraktacji, płatności oraz certyfikacji wydatków, uchwałą nr 840/112/V/2016 z 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów o 33 666 601,89 zł oraz dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 16 projektów znajdujących się na Liście ocenionych projektów w ramach konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15. Łączna wartość wszystkich 54 projektów wybranych do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu, tj. uwzględniając obydwie ww. uchwały Zarządu, wyniosła 116 247 905,01 zł.

Zwiększenie alokacji w celu wyboru do dofinansowania kolejnych projektów z ww. Listy nastąpiło w wyniku analizy dostępności środków w ramach osi II RPO WSL, jak również po uwzględnieniu różnic kursowych jakie wystąpiły w porównaniu do okresu pierwotnego przeliczania kwoty alokacji dla konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 wyrażonej w euro.

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w załączniku.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia w załączniku Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków w ramach przedmiotowego konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś