Przejdź do treści głównej

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
2016-05-18 14:27

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 dla Działania 9.2.5, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, Priorytetu IX Włączenie społeczne.

Zarząd wybrał do dofinansowania dwadzieścia projektów, których wartość dofinansowania wynosi 10 531 885,30 zł, w tym:
• 12 projektów na łączną wartość dofinansowania 7 347 567,45 PLN w ramach typu projektu: 1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji,
• 8 projektów na łączną wartość dofinansowania 3 184 317, 85 PLN w ramach typu projektu 2. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia również skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś