Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Projekt grantowy dla gmin województwa śląskiego i opolskiego


2018-10-26 13:46

Fundacja Partycypacji Społecznej rozpoczęła nabór do projektu poprawy kompetencji cyfrowych u osób w wieku 25-64 lat. O granty na szkolenia mogą ubiegać się gminy z województwa śląskiego i opolskiego.

Cel projektu:

Rozwój kompetencji cyfrowych, w tym poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług publicznych, przez osoby między 25 a 64 rokiem życia.

Kto może otrzymać grant?

W projekcie mogą wziąć udział gminy województwa śląskiego i opolskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Na co można otrzymać grant?

Otrzymane fundusze posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki na 4 rodzaje wydatków:

 • zakup sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji szkoleń kompetencji cyfrowych; po rozliczeniu grantu sprzęt zostanie przekazany do wybranych przez grantobiorcę placówek (np. szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli itp.),
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • wynagrodzenie kadry instruktorskiej i organizację szkoleń,
 • administrację i zarządzenie projektem.

Grantobiorcy będą przeprowadzać rekrutację uczestników oraz organizować i realizować szkolenia przy wsparciu operatora, tj. Fundacji Partycypacji Społecznej. Program szkoleń obejmie 7 obszarów tematycznych (modułów) realizowanych zgodnie ze standardami kompetencji cyfrowych:

 1. Moduł 1 – „Rodzic w Internecie”,
 2. Moduł 2­ – „Mój biznes w sieci”,
 3. Moduł 3­ – „Moje finanse i transakcje w sieci”,
 4. Moduł 4 – „Działam w sieciach społecznościowych”,
 5. Moduł 5 – „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
 6. Moduł 6­ – „Rolnik w sieci”,
 7. Moduł 7 – „Kultura w sieci”.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie uczestnikom szkoleń możliwości wyboru kierunku rozwoju swoich kompetencji cyfrowych. Gminy, jako podmioty znajdujące się najbliżej mieszkańców będą mogły wykreować taką formę szkoleń, która będzie najlepiej odpowiadała potrzebom osób zainteresowanych.

Wysokość grantu

Gminy mogą się ubiegać o granty w wysokości między 15 000 a 150 000 zł.

Kontakt: 

Dla usprawnienia komunikacji powstało Biuro Projektu w Chorzowie, w którym można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie grantów.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: +48 570 421 444; oraz mailowego: grantygo2@fundacja-spoleczna.pl.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś