Przejdź do treści głównej

Prawo autorskie a realizacja projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020- szkolenie 15.11.2019


Pytanie 1. Jaką formę oraz co powinno zawierać upoważnienie do wykorzystania autorskich praw osobistych? Czy inne formy są również dopuszczane do wykorzystania praw osobistych np. oświadczenie?

Odpowiedź.

Zgoda na ingerencję w prawa osobiste może przybrać dowolną formę tzn. może to być zapis w umowie ale też oświadczenie, zarówno pisemne, jak i ustne. Ze względów dowodowych najlepiej jednak mieć taką zgodę na piśmie. Lepiej też mieć zapis w umowie niż oświadczenie. Zawarcie takiej zgody w umowie powoduje, że to jest zobowiązanie. Jeżeli to jest luźne oświadczenie, to wtedy taką zgodę można cofnąć i tutaj jest pewne ryzyko. Więc podsumowując: najlepiej zapis w umowie.

Opracowane przez dr. Arkadiusza Michalaka.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś