Przejdź do treści głównej

Prawie 3 miliony złotych na kursy i szkolenia organizowane w Subregionie Południowym!


2018-09-24 10:57

Przygotuj się, wkrótce konkurs!

Już w listopadzie otwieramy nowy nabór wniosków w ramach poddziałania:

11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego (Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński i żywiecki)

Możesz otrzymać wsparcie finansowe na:

 • realizację kursów językowych (języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, czeski i słowacki) oraz szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) skierowanych dla osób dorosłych,

  oraz/lub

 • stworzenie programu potwierdzania i certyfikowania uzyskanych poza projektem kompetencji z zakresu TIK i języków obcych.

Na ten cel przeznaczymy prawie 670 tysięcy euro czyli niemal 3 miliony złotych!

Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?

 1. prowadzić kursy i szkolenia z wyżej wymienionej tematyki lub opracować system potwierdzania nabytych z tego zakresu umiejętności;

 2. Twoje działania muszą być skierowane do:

  osób dorosłych, zamieszkujących tereny rewitalizowane Subregionu Południowego w szczególności do:
  osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach;

 3. złożyć wniosek o dofinansowanie, gdy ogłosimy konkurs.

O dotację na realizację projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Jeżeli jesteś zainteresowany konkursem, nie czekaj do oficjalnego ogłoszenia i skontaktuj się z pracownikami Sekretariatu RIT Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej już teraz w celu uzyskania szerszej informacji o naborze: ritspd@um.bielsko.pl, 33/49 71 483, 33/49 71 724

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś