Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Pracownicy są inwestycją a nie kosztem, czyli o zarządzaniu talentami


2018-10-19 13:33

Analiza raportów branżowych wskazuje jednoznacznie, że jednym z największych wyzwań, z jakim spotykają się obecnie firmy jest pozyskanie nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, a także zatrzymywanie pracowników posiadających szczególne kompetencje oraz osiągających ponadprzeciętne wyniki, czyli tzw. talentów.

Te wyzwania nie omijają żadnej z branż. Nic więc dziwnego, że po stronie właścicieli firm i kadry zarządzającej widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami, które pomogłyby sprostać tym wyzwaniom. Jednym z takich rozwiązań może być zarządzanie talentami.

Czym jest zarządzanie talentami?

Zarządzanie talentami jest powszechnie definiowane jako zintegrowany zestaw procesów i narzędzi pozwalających na pozyskanie, rozwój, rozmieszczanie i zatrzymywanie talentów. Zwykle zakłada się, że talentem zapewne nie jest każdy z pracowników, dlatego najczęściej programy zarządzania talentami dotyczą wybranej, wąskiej grupy pracowników. Możliwe jest także inne podejście, zgodnie z którym wszyscy pracownicy posiadają ukryte talenty i rolą menedżerów jest odkrycie atutów swoich podwładnych i ich rozwój.

Czy zarządzanie talentami jest dla MŚP?

Nie jest trudno zauważyć, że zarządzanie talentami jest stosowane głównie przez korporacje. Wskazówek jak stosować zarządzanie talentami w odniesieniu do firm małych i średnich jest relatywnie niewiele. Brak wiedzy powoduje, że praktyki HR i zarządzania talentami opracowane w dużych firmach są stosowane bezkrytycznie w MŚP, tymczasem między firmami dużymi a MŚP występują znaczące różnice, choćby w zakresie możliwości finansowych, tworzenia ścieżek karier dla pracowników, czy też kompetencji menedżerów, którzy mieliby takie rozwiązania projektować bądź wdrażać. Może zatem nasuwać się pytanie, czy zarządzanie talentami jest możliwe w MŚP? Otóż tak, ale wymaga uwzględnienia ich specyfiki. MŚP ma możliwość stosowania innych narzędzi do zarządzania talentami np.:

 • Rozwój kariery realizowany poprzez podejmowanie zróżnicowanych aktywności, przyjmowanie nowych ról,
 • Pracownik uznany za talent ma możliwość angażowania się w działalność zarządczą,
 • Możliwość renegocjowania warunków w zależności od wyników i zaangażowania,

Łatwość identyfikacji osób, kluczowych z punktu widzenia uzyskiwanych efektów.

Jakie są korzyści z zarządzania talentami?

 • wzrost zaangażowania pracowników,
 • wyższy poziom lojalności,
 • rozwój kluczowych kompetencji,
 • zapewnienie sukcesji,
 • docenienie najlepszych pracowników,
 • budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.

Rotacja jest większym problemem dla firm małych niż dużych. Zarządzanie talentami to skuteczny sposób na obniżenie kosztów związanych z odpływem pracowników.

Jak w praktyce zarządzać talentami?

Nawet jeśli w firmie nie ma działu HR, który ma możliwość zaplanowania systemowych działań, można podejmować szereg aktywności i stosować pewne zasady, pozwalające na rozwijanie potencjału pracowników:

 •  Dokonuj selekcji kandydatów biorąc pod uwagę nie tylko ich wiedzę i doświadczenie, staraj się także ocenić ich zaangażowanie i aspiracje;
 • Bierz pod uwagę nie tylko osiągane przez pracownika wyniki, ale także kompetencje, których będzie potrzebował w przyszłości;
 • Obsadzaj kluczowe, stanowiące największe wyzwania stanowiska, najbardziej rokującymi pracownikami;
 • Rozważ zatrudnienie starszych pracowników, mają oni mniejszą skłonność do zmiany pracy, a są doświadczeni i zwykle chętnie dzielą się swoją wiedzą, ponadto często nie mają tak wygórowanych aspiracji jak osoby znajdujące się u szczytu kariery.

To prawda, że talenty oczekują odpowiedniego wynagrodzenia za swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie, ale liczą się też dla nich możliwość rozwoju oraz pracy w przyjaznym środowisku. Dlatego też:

 • Buduj zaufanie do naczelnego kierownictwa i bezpośredniego przełożonego: niech Twoje działania będą transparentne, dotrzymuj obietnic danych pracownikowi i traktuj go z należytym szacunkiem.
 • Wykorzystuj potencjał pracowników, zgodnie z maksymą Steve’a Jobsa: „nie ma sensu zatrudnianie mądrych ludzi, a następnie mówienie im, co mają robić. My zatrudniamy inteligentnych ludzi, aby oni powiedzieli nam, co robić”.
 • Angażuj pracowników w proces podejmowania decyzji, dzięki temu będą mieli nie tylko szansę nauczyć się czegoś nowego, ale także poczują się docenieni.
 • Promuj współpracę między pracownikami, a także wymianę wiedzy między nimi. To pozwoli im się rozwijać, a Twojej firmie przyniesie korzyści wynikające z pracy zespołowej, do których można zaliczyć innowacyjne rozwiązania, czy też bardziej trafne decyzje.

A. Austen, Pracownicy są inwestycją a nie kosztem, czyli o zarządzaniu talentami, Rynek Pracy 03/2018 - biuletyn Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Katowicach, Katowice 2018, s. 6

Chcesz mądrze inwestować w rozwój pracowników? Sprawdź jak możesz pozyskać dofinansowanie na szkolenia.
Przeczytaj o Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś