Przejdź do treści głównej

Pożyczka szerokopasmowa na realizację projektów zapewniających dostęp do szybkiego Internetu


2019-05-24 12:35

Pożyczka szerokopasmowa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) to nowa oferta finansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC).

Kto może skorzystać z pożyczki?

Podmioty ujęte w prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczką szerokopasmową będzie można sfinansować m.in.:

  • realizację projektów inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci szerokopasmowych, zapewniających dostęp do szybkiego Internetu (tj. o parametrach co najmniej 30 Mb/s), w tym między innymi otwartych punktów dostępu (hotspotów);
  • koszty m.in. robót budowlanych, materiałów budowlanych i dostaw, instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej oraz zakupu urządzeń końcowych.

Dlaczego warto?

Głównymi zaletami pożyczki są:

  • niski koszt – łączne oprocentowanie może wynieść nawet 2,2% w skali roku, a prowizja przygotowawcza 0,4% od łącznej kwoty finansowania,
  • długi okres spłaty – do 15 lat (z możliwością karencji w spłacie kapitału na okres realizacji projektu).

Pożyczki szerokopasmowej będzie udzielał Alior Bank S.A. (pełniący rolę tzw. Pośrednika Finansowego wybranego w procedurze konkurencyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego) w formie preferencyjnie oprocentowanego kredytu inwestycyjnego.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o pożyczce szerokopasmowej dla JST napisz na adres: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl.

W najbliższym czasie informacje o pożyczce znajdą się również na stronie internetowej Alior Banku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś