Przejdź do treści głównej

„Pożyczka na Start” – unijny projekt Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości


2019-11-04 13:53

Pożyczka na Start

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęło nowy projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach którego będzie udzielać niskooprocentowanych kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo?

O wsparcie pożyczkowe mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające podane niżej warunki:

 • planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDG oraz nie były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Rozszerzona grupa docelowa, do której kierowane jest wsparcie pożyczkowe, obejmuje:

 • Reemigrantów (do tej grupy zaliczani są również repatrianci),
 • Imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • Osoby ubogie pracujące,
 • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Na jakie cele?

Pożyczka na Start” może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo-inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • adaptację, remont, modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 pkt. 4 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Pożyczka na Start),
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki
 • bieżące koszty działalności gospodarczej (np. czynsz, księgowość, paliwo, media)

 „Pożyczka na Start” nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Warunki finansowe

 1. Kwota – do 120 000 zł
 2. Oprocentowanie pożyczki – 0,25%
 3. Maksymalny okres spłaty – 7 lat
 4. Karencja – do 12 miesięcy
 5. Prowizja – 0 zł
 6. Udzielenie pożyczki nie wymaga posiadania wkładu własnego

 

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości

 • pod adresem: 43-382 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pokój 303) – biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
 • pod numerami telefonów: 33 496 02 00, 33 496 02 40 lub 33 496 02 20,
 • i na stronie internetowej: www.bcp.org.pl

pożyczka na start

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś