Przejdź do treści głównej

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 - stan na 6 kwietnia 2018 r.


2018-04-09 09:01

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach

Ogłosiliśmy 288 naborów wniosków na kwotę ponad 12,55 mld , w tym 25 pozakonkursowych na kwotę ponad 1,21 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia programu do 6 kwietnia 2018 r. wybraliśmy 2 641 wniosków o dofinansowanie projektów, o wartości dofinansowania UE ponad 7,66 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Podpisaliśmy z beneficjentami 2242 umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ponad 6,93 mld zł.
Procent wykorzystania alokacji wyniósł 47,4% , co w rozbiciu na poszczególne osie priorytetowe wygląda następująco:

 1. Nowoczesna  gospodarka - 21,8%
 2. Cyfrowe Śląskie - 51,8%
 3. Konkurencyjność MŚP - 59,4%
 4. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna - 47,1%
 5. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - 21,8%
 6. Transport - 75,3%
 7. Regionalny rynek pracy - 51,9%
 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, konkurs - 47%
 9. Włączenie społeczne - 35,3%
 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna - 29,9%
 11. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego - 41,5%
 12. Infrastruktura edukacyjna - 82,4%
 13. Pomoc Techniczna - 47,6%

*Dane opracowane przez Referat zarządzania rzeczowo-finansowego w Wydziale Rozwoju Regionalnego na podstawie danych z LSI 2014, stan na 6 kwietnia 2018 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś