Przejdź do treści głównej

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


od 2018-08-28 [09:00] do 2018-08-28 [15:00]
Data publikacji: 2018-08-07 08:20

Zapraszamy na szkolenie 28 sierpnia do Katowic.


Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 28 sierpnia 2018 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

 • Omówienie definicji oraz przesłanek stanowiących o pomocy publicznej.
 • Udzielanie pomocy w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych, w szczególności z uwzględnieniem obszarów:

  a. ochrony zdrowia;
  b. edukacji;
  c. omówienie systemu solidarności społecznej w kontekście włączenia społecznego;
  d. elementy pomocy publicznej/de minimis w odniesieniu do dziennej opieki nad dziećmi.

 • Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:
  a. wykluczenia z możliwości przyznania pomocy;
  b. pojęcie pojedynczego przedsiębiorstwa;
  c. limity pomocy de minimis;
  d. procedury – omówienie formularza informacji.

 • Kategorie pomocy publicznej w świetle rozporządzenia 651/2014, mające zastosowanie do EFS:
  a. subsydiowane zatrudnienie;
  b. pomoc na szkolenia;
  c. pomoc na usługi doradcze dla MŚP.

 

Prowadzący:

Maciej Zasłona– doświadczony trener i wykładowca, z wykształcenia ekonomista oraz politolog. Doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy publicznej zdobywał m.in. w Ministerstwo Gospodarki , Agencja Rozwoju Pomorza oraz Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. Autor i współautor ekspertyz przygotowywanych, m. in. na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędów Marszałkowskich.

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 13.08.2018 r. (godzina 09:00) do 27.08.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl

tel. +48 32 77 99 186Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś