Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Podpisano porozumienia RIT


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-03-16 10:55

Marszałek Wojciech Saługa oraz członek zarządu województwa Gabriela Lenartowicz uroczyście podpisali porozumienia, które formalnie włączają lokalne samorządy do procesu zarządzania unijnym Programem Regionalnym na lata 2014-2020.

Z drugiej strony sygnatariuszami porozumień są Prezydenci Miast – liderzy samorządowych partnerstw, ukonstytuowanych jako subregionalne stowarzyszenia lub porozumienia.

W województwie śląskim cztery partnerstwa subregionalne będą realizowały zadania Instytucji Pośredniczących w zakresie wdrażania Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). W Subregionie Centralnym jest to Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (z którym odrębne porozumienie zostanie podpisane w terminie późniejszym), w Subregionie Zachodnim – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa oraz w Subregionie Południowym – Miasto Bielsko-Biała. Taki podział subregionalny w województwie stanowi nawiązanie do realizowanych w minionej siedmiolatce Programów Rozwoju Subregionów.

Podczas uroczystości Gabriela Lenartowicz przedstawiła założenia, według których został dokonany podział środków służących realizacji instrumentu ZIT/RIT. Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel największą w kraju pulę środków – ponad 32% alokacji Programu, to jest prawie 1 mld 108 mln euro. Za te pieniądze samorządy lokalne będą wdrażały założenia swoich strategii subregionalnych, które obejmują między innymi inwestycje w obszarach rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania terenów inwestycyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej, podnoszenia kompetencji osób na rynku pracy, jak również wspieranie rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa itp.

W oparciu o podpisane dzisiaj porozumienia samorządy lokalne, poprzez powołane stowarzyszenia subregionalne, biorą na siebie odpowiedzialność m.in. za przygotowanie kryteriów oceny strategicznej zgodności projektów, współpracę w przygotowaniu harmonogramu konkursów, realizację niektórych zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania, monitorowanie postępów realizacji strategii subregionalnych itp. To nowe wyzwania, ale nie jedyne, gdyż lokalne samorządy będą również beneficjentem poszczególnych działań w ramach RPO WSL, co sprawia, że stają się bardzo istotnym ogniwem w sprawnym i skutecznym wdrażaniu Programu i osiąganiu jego celów.

Przypomnijmy, że w rozdysponowaniu 3,5 mld euro w ramach RPO WSL uczestniczyć będą również Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Dla tych instytucji również przygotowane zostały już dokumenty, które włączą je formalnie do procesu wdrażania Programu.

Dzisiejsza uroczystość podpisania porozumień odbywała się w nowym obiekcie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, który dzięki dotacji z RPO WSL 2007-2013 na rewitalizację odzyskuje swój blask i już niebawem posłuży studentom, podnosząc standard warunków kształcenia.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś