Przejdź do treści głównej

Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs (RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19)- spotkanie informacyjne 4.12.2019 r.


Pytanie 1. Czy liczony jest przychód partnera (NGO) w projekcie, którego liderem jest JST?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Analiza potencjału finansowego polega na analizie sumy obrotów lidera i partnera/partnerów, dlatego też wartości te należy zawsze wykazać we wniosku.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Czy poza stawką jednostkową jest możliwość wykazania kosztów dodatkowych opiekunów w ramach klubu seniora?
Odpowiedź, 6.12.2019 r.
Stawka jednostkowa to pewien minimalny koszyk świadczeń. Jeżeli projektodawca planuje do Klubu Seniora wprowadzić dodatkowe usługi, dodatkowe zakupy, to jest to dopuszczalne. Wydatki te należy uzasadnić i muszą być one zgodne z opisem zadania.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś