Przejdź do treści głównej

Planowane zmiany w trwajacych naborach z podziałań 7.1.1 i 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


2018-06-21 09:30

Informujemy o planowanej zmianie regulaminów naborów dla trwających konkursów w ramach działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj.:

  1. RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 dla poddziałania 7.1.1 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych –- ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
  2. RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 dla poddziałania 7.1.2 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -– RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  3. RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs;
  4. RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - RLKS.

Zmianą planujemy objąć następujące kwestie:
– przedłużenie terminu naborów do 30 lipca 2018, tym samym przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu;
– sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który nie uwzględnia umów cywilnoprawnych;
– doprecyzowanie zapisów dotyczących wypłacania uczestnikom projektów przez beneficjentów należnych stypendiów stażowych.

Informacja na temat wejścia w życie zmian zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś