Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Planowany nabór wniosków z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, typ projektu 7


2023-02-24 12:55

Informacje o planowanym naborze

Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, typ projektu 7.

Kiedy

Planowany termin ogłoszenia konkursu to marzec 2023 r.

Finanse

W ramach konkursu orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów (środki UE) wynosić będzie 2 150 000,00 EURO.
Kwota ta może ulec zwiększeniu w związku z pojawiającymi się oszczędnościami i zmianami kursu euro.

Instytucja Organizująca Konkurs

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontakt

Referat wyboru projektów pod numerem tel. 032 77 44 773, 032 77 44 923.
Pracownicy udostępnią Wnioskodawcom dokumentację konkursową po ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś