Przejdź do treści głównej

Planowany nabór wniosków z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, typ projektu 7


2022-08-01 10:16

Planujemy ogłosić konkurs dotyczący "Wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych".

Informacje o planowanym naborze

Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, typ projektu 7.

Kiedy

Planowany termin rozpoczęcia konkursu (składania wniosków) to IV kwartał 2022 r.

Finanse

W ramach konkursu orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów (środki UE) wynosić będą 500 000 EURO.
Kwota ta może ulec zwiększeniu w związku z pojawiającymi się oszczędnościami i zmianami kursu euro.

Instytucja Organizująca Konkurs

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontakt

Referat wyboru projektów pod numerem tel. 032 77 40 475.
Pracownicy udostępnią Wnioskodawcom dokumentację konkursową wraz z ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś