Przejdź do treści głównej

Pierwsze umowy o dofinansowanie szpitali podpisane!


2020-07-01 13:54

26 czerwca odbyło się oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie szpitali z województwa śląskiego w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 z działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wsparcie dla służby zdrowia

Ostatnio wybraliśmy do dofinansowania ostatnie 2 projekty związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, tym samym wszystkie 30 szpitali, które ubiegały się o wsparcie, otrzyma unijne dotacje na zakup niezbędnego sprzętu i środków ochronnych.

Podpisanie umów - fot. Tomasz Żak UMWS

26 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli pierwszych 10 ośrodków ochrony zdrowia, z którymi Zarząd Województwa podpisał umowy o dofinansowanie. Umowy podpisali:

 1. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach prawie 1 mln zł dofinansowania na:
  zakup aparatury medycznej niezbędnej do usprawnienia procesów diagnostycznych pacjentów, tj. USG wielofunkcyjnego, mobilnego aparatu RTG, łóżek do intensywnej terapii i sprzętu komputerowego.
 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ponad 2 mln zł na:
  zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, sprzętu medycznego służącego do optymalizacji możliwości terapii pacjentów oraz sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej pacjentów w kierunku COVID-19.
 3. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach 400 tys. zł na:
  doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
 4. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 4 mln zł na:
  kompleksową modernizację Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej.
 5. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 2,1 mln zł na:
  zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej, m.in. respiratorów stacjonarnych i transportowych, sterylizatora wodno-parowego, łóżek do intensywnej terapii oraz przyłóżkowego aparatu RTG.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi 2 mln zł na:
  zakup sprzętu i środków do dezynfekcji, w tym m.in. 4 dodatkowych stanowisk intensywnej opieki medycznej i karetki.
 7. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ponad 4,5 mln zł na:
  zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.
 8. Szpital Powiatowy w Zawierciu 3 mln zł na:
  zakup sprzętu medycznego i specjalistycznego w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości świadczeń medycznych w zakresie leczenia chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19.
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ponad 1,8 mln zł na:
  zakup sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń w ramach walki z koronawirusem.
 10. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 3,1 mln zł na:
  doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych, a także na wyposażenie w środki do dezynfekcji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś