Przejdź do treści głównej

Piekary Śląskie, Mikołów i Sławków zrealizują projekty redukujące niską emisję


2018-07-30 10:35

Jak zatrzymać smog?
To pytanie, które od wielu miesięcy zadają sobie włodarze naszego województwa. Walka z niską emisją na przestrzeni ostatnich 2 lat stała się jedną z najbardziej priorytetowych kwestii, wymagających natychmiastowych i zdecydowanych działań.

Zwycięstwo ze smogiem wymaga przede wszystkim realizacji 2 podstawowych założeń:

  1. wzrostu świadomości naszych mieszkańców,
  2. modernizacji systemów grzewczych w całym regionie.

Są to wymogi, które nie sposób spełnić natychmiastowo. Realizacja powyższych założeń wymaga czasu i cierpliwości, jednak poprzez podjęcie odpowiednich działań pierwsze efekty będzie można zaobserwować już wkrótce.

O realizację pierwszego warunku dbają wojewódzkie władze, które skutecznie nagłaśniają problem  np. poprzez program "Śląskie. Pełne czystej energii" i wprowadzają odpowiednie, restrykcyjne przepisy (np. uchwała antysmogowa). Realizacja drugiego wymogu staje się znacznie prostsza, dzięki wsparciu jakie można otrzymać z RPO WSL 2014-2020. Najlepszym przykładem takich działań są projekty realizowane przez Piekary Śląskie, gminę Mikołów oraz Sławków, które złożyły wnioski na dofinansowanie z poddziałań:

  • 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Subregionu Centralnego,
  • 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego,

dzięki czemu w ciągu najbliższych lat walnie przyczynią się do zmieniszenia poziomu niskiej emisji w regionie.

Piekary w walce ze smogiem

W Piekarach Śląskich na termomodernizację infrastruktury publicznej i mieszkaniowej przeznaczone zostanie ponad 7,7 miliona złotych.

Realizacja trzech projektów z poddziałania 4.3.1 zakłada zmianę sposobu ogrzewania w:

  • Miejskim Gimnazjum nr 2 wartość projektu wyniesie ponad 3,9 mln zł z czego ponad 2,5 mln zł stanowią środki EFRR,
  • Miejskim Przedszkolu nr 7 – dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł przy wartości całkowitej na poziomie 875 tysięcy zł,
  • pięciu budynkach wielorodzinnych wartość całkowita projektu wyniesie prawie 3 mln zł przy funduszowej dotacji w wysokości ponad 2,1 mln zł.

Podpisanie umowy przez marszałka Wojciecha Saługę - Piekary Śląskie

Realizacja projektów powinna rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się wymienione wyżej budynki m.in.: ograniczyć nadmierne zużycie energii i straty ciepła oraz zniwelować wysokie koszty ogrzewania. Najważniejszym czynnikiem pozostaje jednak poprawa jakości powietrza i obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Szacuje się, że projekty przyczynią się do ograniczenia emisji CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do stanu przed modernizacją.

Mikołów na drodze do czystego powietrza

Mikołów w ramach realizacji projektów poprawiajacych jakość powietrza wyda aż 18,5 miliona złotych!

Największe środki przeznaczone zostaną na system transportu niskoemisyjnego i budowę centrum przesiadkowego w ramach poddziałania 4.5.1. Projekt o wartości ponad 13,5 mln zł został dotowany na ponad 13 mln z czego ponad 11,7 pochodzi ze środków EFRR a 1,3 mln z budżetu państwa.

W ramach projektu do 2021 r. powstanie plac autobusowy wraz z parkingiem typu park&ride, niezbędna infrastruktura drogowa oraz system parkingów dla rowerów bike&ride. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu emisja gazów cieplarnianych w Mikołowie spadnie o 7,87 t/rok.

Podpisanie umowy przez marszałka Wojciecha Saługę - Mikołów

Pozostałe zasoby gmina przeznaczy na realizację dwuetapowego projektu poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez termomodernizację. Projekt powstanie w ramach poddziałania 4.3.1 i na I etapie będzie obejmował kompleksową termomodernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego, co powinno zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 145 ton CO₂ w skali roku.

Na II etapie zmodernizowane zostaną 3 kolejne budynki w obrębie centrum miasta Mikołów. Na realizację projektu gmina wyda prawie 3,8 mln zł (ponad 3,2 mln to dotacja z RPO WSL 2014-2020), dzięki czemu zmniejszy poziom emisji CO₂ o 274 tony rocznie.

Sławków inwestuje w energetyczną efektywność

Miasto otrzymało dotację w wysokości prawie 3 milionów złotych na termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury. Koszty całej inwestycji wyniosą natomiast ponad 4,3 mln zł.

Zły stan techniczny i niespełniające podstawowych wymogów systemy grzewcze, wentylacyjne i energetyczne Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie przekładają się na wysokie koszty ogrzewania obiektu przy równie wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego powyższe problemy zostaną rozwiązane do końca 2019 roku.

Podpisanie umowy przez marszałek Ochęduszko-Ludwik - Sławków

Szacuje się, że dzięki projektowi realizowanemu z poddziałania 4.3.1 emisja zawieszonych w powietrzu pyłów PM10 zostanie zredukowana aż o 99,75%. Natomiast koszty zużycia energii, niezbędnej obecnie do ogrzania budynku, spadną o ponad 130 tysięcy złotych w skali rocznej. Będzie to możliwe dzięki gruntownej termomodernizacji obiektu poprzez ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę źródła ciepła, systemów CWU i wentylacji oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Projekt zwiększy efektywność energetyczną budynku o ok. 62,5% oraz zmniejszy emisję CO₂ o ponad 74%.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś