Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17


2017-09-04 09:26

Informujemy, że 29 sierpnia 2017 r. uległ zmianie Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 z poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.Zmiany dotyczą:

  • aktualizacji wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17,
  • aktualizacji wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17,
  • aktualizacji Regulaminu procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.

Aktualny Regulamin naboru  wraz z załącznikami  i rejestrem zmian znajdą Państwo na stronie ogłoszenia konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś