Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o naborze wniosków – wysokosprawna kogeneracja


2018-12-31 12:53

Planujesz efektywnie produkować ciepło i energię elektryczną? Złóż wniosek w konkursie i zdobądź dotację na niezbędne inwestycje. Do rozdysponowania czeka prawie 30 mln złotych!

Kogeneracja czyli ekologia i oszczędność

Kogeneracja, czyli proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni[

Systemy kogeneracji pozwalają efektywnie wytwarzać energię elektryczną i ciepło użytkowe w tym samym czasie przez tę samą instalację. Jest to najlepszy znany sposób skutecznego wykorzystania energii ze spalanego paliwa. Efektywność energetyczna takiego rozwiązania jest dużo wyższa (nawet o 30%!) niż wówczas, gdy osobno produkujemy energię elektryczną w elektrowni i ciepło w kotłowni. Mniejsze zużycie paliwa przekłada się na większe oszczędności i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 Złóż wniosek, zdobądź dotację (Nabór nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18)

Do 28 marca 2019 r. trwa nabór na projekty dotyczące budowy lub modernizacji istniejącej instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji Całkowita kwota, jaką przeznaczymy na dotacje w konkursie wynosi prawie 30 mln złotych!

O dofinansowanie swoich projektów mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe oraz przedsiębiorcy.

Oni już skorzystali

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ogłosiliśmy dotychczas jeden konkurs na dofinansowanie projektów opartych o wysokosprawną kogenerację. Z naszego wsparcia skorzystał:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu, który zbudował moduł kogeneracyjny na bazie istniejącej kotłowni na paliwo stałe. Projekt przyczynił się do redukcji emisji CO2 o prawie 52% oraz oszczędności energii w porównaniu do rozdzielnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej na poziomie ponad 29%. Szpital otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w wysokości ponad miliona złotych przy kosztach całkowitych przekraczających 1,2 miliona..
  2. Adam – ośrodek leczniczo-opiekuńczy i wypoczynkowy w Szczyrku otrzymał ponad 380 tysięcy złotych dotacji (przy całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu na poziomie 450 tysięcy). Realizacja projektu przyczyniła się do obniżenia kosztów działalności i wzrostu poziomu konkurencyjności firmy oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery (redukcja CO2 na poziomie ok. 70%).

Projekty w realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku jest w trakcie modernizacji szpitalnej kotłowni parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem opałowym oraz ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wdrożenie systemu kogeneracyjnego będzie kosztowało ponad 7,1 mln zł przy czym szpital otrzyma ponad 4,6 mln zł dofinansowania z RPO WSL.

Chcesz wiedzieć więcej

Więcej projektów realizowanych znajdziesz na Mapie projektów, korzystając ze szczegółowej wyszukiwarki projektów dla działania 4.4:

Wyszukiwanie na Mapie projektów

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś