Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o naborze wniosków – rehabilitacja


2018-12-31 12:21

Od dziś przyjmujemy wnioski na projekty wdrażające regionalne programy rehabilitacji. Na walkę z chorobami układu kostno-stawowego przeznaczymy ponad 37 milionów złotych!

W zdrowym ciele zdrowy duch

Choroby układu kostno-stawowego wpływają destrukcyjnie na ludzką sprawność fizyczną, ograniczając chorym możliwości w podejmowaniu zatrudnienia czy nawet codziennym funkcjonowaniu. W województwie śląskim stanowią one istotny problem zdrowotny – nasz region zajmuje 7. miejsce w kraju pod względem liczby zachorowań na choroby przewlekłe i 10. jeżeli chodzi o zapalne choroby kostno-stawowe. Choroby tego typu stanowią drugą najczęstszą przyczynę nieobecności w pracy w naszym województwie oraz są wskazywane jako jedna z najczęstszych przyczyn całkowitej dezaktywizacji zawodowej pracowników w Polsce.

W odpowiedzi na te problemy wspólnie z ekspertami opracowaliśmy dwa programy zdrowotne, na których realizację właśnie ogłaszamy nabór wniosków:

 • Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022;
 • Regionalny program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022.

Złóż wniosek, zdobądź dotację (Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18)

Wnioski na projekty aktywizacji zawodowej poprzez właściwą opiekę zdrowotną można składać od 31 grudnia do 18 lutego 2019 roku. Na realizację programów rehabilitacyjnych w chorobach kostno-stawowych mamy ponad 37 mln zł! Wsparcie z funduszy europejskich trafi do dwóch grup odbiorców. W postaci odpowiednich szkoleń otrzymają je zatrudnieni w województwie śląskim lekarze:

 • specjaliści w dziedzinie:
  • rehabilitacji medycznej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • reumatologii
  • lub neurologii,
   a także
 • lekarze rezydenci odbywający specjalizację w ww. dziedzinach.

To oni mogą składać wnioski o dofinansowanie do projektów rehabilitacyjnych. Następnie wsparcie trafi do właściwej grupy docelowej: aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia mieszkańców województwa w wieku przedemerytalnym (kobiety 50-59 lat, mężczyźni 55-64 lata), u których zdiagnozowano przewlekłe lub zapalne choroby układu kostno-stawowego lub mięśniowego. 

Ośrodki lecznicze i medyczne, których projekty otrzymają dofinansowanie, będą mogły inwestować fundusze dwuetapowo – najpierw w szkolenia z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji dla kadry medycznej, a potem w kompleksową rehabilitację pacjentów (w tym: konsultacje reumatologiczne, wizyty lekarskie u specjalistów, porady fizjoterapeutyczne, indywidualne plany rehabilitacyjne, a także edukację zdrowotną, żywieniową i psychoedukację).

Oni już skorzystali

Do tej pory ogłosiliśmy 9 konkursów na projekty wspierające aktywizację zawodową poprzez właściwą opiekę medyczną. Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 25 mln zł wybraliśmy 42 projekty. Na wsparciu funduszy europejskich skorzystali już m.in.:

 1. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach, który przeprowadził II edycje projektu profilaktyki raka jelita grubego. W ramach projektu przeprowadzono ponad 400 badań kolonoskopowych w celu wczesnego wykrywania nowotworów jelitowych u mieszkańców powiatów: tarnogórskiego, lublinieckiego i Piekary Śląskie, które widniały jako tzw. „białe plamy” czyli obszary pozbawione profilaktycznych badań przeciwnowotworowych.
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicor” w Bieruniu, który realizuje projekt:  Medicor szansą na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej poprzez profilaktykę i diagnostykę raka szyjki macicy. Celem projektu jest zachęcenie kobiet z powiatu bieruńsko-lędzińskiego do badań profilaktycznych poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej

Więcej projektów realizowanych znajdziesz na Mapie projektów, korzystając ze szczegółowej wyszukiwarki projektów dla poddziałania 8.3.2:

Wyszukiwanie na Mapie projektów z poddziałania8_3_2

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś