Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o naborze wniosków – innowacyjny biznes


2018-12-31 12:34

Rusza nabór wniosków na projekty rozwijające usługi świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Do rozdysponowania na ten cel mamy ponad 30 milionów złotych!

IOB – profesjonalne doradztwo przedsiębiorcy

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) są istotnym elementem przyspieszającym procesy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na wolnym rynku. IOB korzystają z szerokiego spektrum instrumentów, które mają stymulować rozwój firm. Instytucje tego typu mogą świadczyć wsparcie infrastrukturalne, laboratoryjne lub kapitałowe, ale ich pierwszą i najważniejszą funkcją jest pełnienie roli doradczej dla wzrastających biznesów. Zajmują się również budowaniem sieci współpracy w dziedzinie innowacji, przyczyniając się do transferu wiedzy i technologii na linii nauka – biznes. Istotą Instytucji Otoczenia Biznesu jest działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, która nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku.

Złóż wniosek, zdobądź dotację (Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wspiera Instytucje Otoczenia Biznesu za pośrednictwem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które ogłasza nabór trwający do 18 marca 2019 r. Wsparcie jest skierowane do tych instytucji, które wykażą, że:

  • stosują standardy dostarczania usług doradczych opracowane co najmniej na poziomie krajowym,
  • wyświadczyły co najmniej 3 wysokospecjalistyczne, proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorstw,
  • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie działały na terenie województwa śląskiego,
  • mają różne źródła swoich przychodów oraz potwierdzą zdolność do działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności podmiotu finansowo samowystarczalnego.

Wnioskodawcy mogą otrzymać wsparcie na wytworzenie proinnowacyjnych usług doradczych w obszarach transferu technologii, wdrażania innowacji i ochrony praw własności. Do proinnowacyjnych usług doradczych zalicza się m.in. audyt innowacyjności zakończony rekomendacjami, doradztwo we wdrażaniu innowacji, doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej. Ponadto projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji (RIS) Województwa Śląskiego. Całkowita kwota na dofinansowania do projektów profesjonalizacji IOB wynosi ponad 30 mln złotych! 

Oni już skorzystali

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z zakresu profesjonalizacji IOB przeprowadziło do tej pory dwa konkursy, w ramach których wybraliśmy do dofinansowania 2 projekty:

  1. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania, to projekt mający na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogłyby uzupełnić lub zaktualizować regionalne inteligentne specjalizacje, wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego (RIS WSL) – dofinansowany na prawie 4 mln zł.
  2. Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych, który poprzez zintegrowanie różnych interesariuszy doprowadzi do zidentyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji w obszarze technologii dla przemysłu lotniczego – projekt otrzymał dotację w wysokości 450 tysięcy zł przy wartości ogólnej wynoszącej 550 tysięcy zł.

Chcesz wiedzieć więcej

Więcej projektów realizowanych znajdziesz na Mapie projektów, korzystając ze szczegółowej wyszukiwarki projektów:

Wyszukiwanie na Mapie projektów1_3

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś