Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 11.4.1, 11.4.2 i 11.4.3 Kształcenie ustawiczne


2016-10-31 14:15


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 31 października 2016 następujące konkursy w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych:


1) konkurs nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs

2) konkurs nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

3) konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

4) konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16 w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 listopada 2016 (od godz. 0:00:00) do 30 grudnia 2016 (do godz. 12:00:00).

Terminem planowanego rozstrzygnięcia konkursów jest maj 2017.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursów, grupy docelowej, podmiotów uprawnionych do składania wniosków oraz kryteriów i warunków uczestnictwa znajdują się w Regulaminach, dostępnych pod łącznikami w ww. numerach konkursów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś