Przejdź do treści głównej

Ogłoszenia o naborach opublikowane 1 marca 2017 r.


2017-03-01 13:37

Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17. dla typów projektów:

  •  nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych
  •  nr 6: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia. 

O dofinansowanie mogą się starać wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 20 mln zł w podziale na 4 subregiony: północny, centralny, południowy, zachodni. Na każdy z wymienionych subregionów przeznaczono osobną pulę środków na dofinansowanie projektów.

Ukazało się również wezwanie do złożenia wniosków w ramach Poddziałania 11.1.5  Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na projekt pozakonkursowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17

Tytuł/zakres projektu stanowi: Wsparcie stypendialne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w III kwartale 2017 roku rozpocznie sę realizacja tego projektu. Jego wartość  wynosi ponad 4 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w ogłoszeniach:
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 oraz RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś