Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 – Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie – szkolenie 24 sierpnia 2022 r.


Pytanie 1. Czy w umowie o zamówienie publiczne konieczne jest zamieszczanie zapisów wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Odpowiedź.

W takim zakresie w jakim wymaga tego ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Więcej na ten elektromobilności w zamówieniach publicznych w zakładce:  Czyste pojazdy

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 2. Czy na gruncie PZP zamawiający ma możliwość i jak dodatkowo zwiększy poziom waloryzacji (max wartości) w przypadku umów dłuższych (czas trwania) niż 12 m-cy?

Odpowiedź.

Zmiana klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa na etapie realizacji umowy, o ile zostaną przesłanki wskazane w art. 455 ustawy. Bez analizy konkretnych okoliczności danej sprawy nie można ocenić, czy zmiana taka w przypadku konkretnego zamawiającego jest legalna.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 3. Czy ewentualna zmiana cen na skutek wojny w Ukrainie na podstawie zestawienia oferty do kalkulacji oferty w PZP oraz realnych faktur za zakup produktów, które wykazuje zmiany tych kosztów, jest zasadna i dopuszczalna wobec stanowiska UZP na podst. Art. 955 ust.2.

Odpowiedź.

Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest możliwa na etapie realizacji umowy, o ile zostaną przesłanki wskazane w art. 455 ustawy. Bez analizy konkretnych okoliczności danej sprawy nie można ocenić, czy zmiana taka w przypadku konkretnego zamawiającego jest legalna.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś