Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ocena wniosków w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP


2020-03-25 15:00

Rozpoczęliśmy weryfikację warunków formalnych oraz oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19.


W przypadku wystąpienia braków formalnych zostaną do Państwa wysłane pisma dot. ich uzupełnienia.
Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych/kryteriów formalnych zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania wskazanej skrzynki mailowej.


Termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych/kryteriów formalnych wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś