Przejdź do treści głównej

Ocena w ramach procedury odwoławczej dla konkursu z działania 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2: Inwestycje w MŚP


2020-10-13 13:25

Rozpoczęła się ocena spełnienia kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych projektów przywróconych do ponownej oceny w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z działania 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2: Inwestycje w MŚP.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości niezwłocznie po jej zakończeniu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś