Przejdź do treści głównej

Ocena i badanie ofert- szkolenie 11.09.2019 r.


Pytanie 1. Czy postępowanie w przypadku rażąco niskiej ceny stosuje się również w przypadku zasady konkurencyjności?

Odpowiedź.

W przypadku zasady konkurencyjności nie stosuje się wprost przepisów art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych mówiących o badaniu rażąco niskiej ceny. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby procedurę taką /analogicznie/ przewidzieć w zapytaniu ofertowym.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś