Przejdź do treści głównej

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2020-05-04 11:02

30 kwietnia 2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typ projektu 3: zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.

Spośród 66 złożonych wniosków o dofinansowanie:

  • 56 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,
  • 7 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
  • 3 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia,
  • 0 wniosków zostało wycofanych na prośbę wnioskodawcy.

1 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś